What's new

[Chia sẻ] Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)

AQ03

Phượt thủ
9. QUEENSTOWN - GLENORCHY - TE ANAU
(Tiếp)

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]
Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]

Từ Queenstown tới Teanau
[/CENTER]


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
9. QUEENSTOWN - GLENORCHY - TE ANAU
(Tiếp)
Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới TeanauTừ Queenstown tới Teanau
Từ Queenstown tới Teanau

Từ Queenstown tới TeanauTừ Queenstown tới Teanau

(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAUBình minh trên hồ Te AnauBình minh trên hồ Te AnauBình minh trên hồ Te AnauHồ TeaNau Down


Mirror LakesMirror Lakes

Từ Te Anau đi Milford Sound
Từ Te Anau đi Milford Sound


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAU

(Tiếp theo)Từ Te Anau đi Milford Sound


Từ Te Anau đi Milford Sound


Từ Te Anau đi Milford SoundTừ Te Anau đi Milford Sound


Từ Te Anau đi Milford Sound(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAU

(Tiếp theo)


Milford Sound
Milford Sound


Milford Sound - Những cánh bay trên núi biếc


Milford Sound


Milford Sound


Milford Sound


Milford SoundMilford Sound


Milford Sound


Milford Sound


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAU

(Tiếp theo)
Milford Sound


Milford Sound

Milford Sound

Milford Sound

Milford Sound


Milford Sound


Milford Sound


Milford Sound

Milford Sound

Milford Sound

(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAU

(Tiếp theo)
The Chasm
The Chasm

The Chasm
The Chasm


The Chasm


The Chasm
The Chasm

The Chasm
(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
10. TE ANAU - MILFORD SOUND- TE ANAU

(Tiếp theo)

Từ Milford Sound đi Te Anau

Từ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te AnauTừ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te Anau
Từ Milford Sound đi Te AnauTừ Milford Sound đi Te Anau


(Còn nữa)