What's new

[Chia sẻ] Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

(Tiếp theo)

Đường tới Mount Cook Village
Đường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook VillageĐường tới Mount Cook Village
Đường tới Mount Cook Village


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

(Tiếp theo)
Mount Cook Village


Mount Cook Village


Sông băng Tasman

Sông băng TasmanSông băng TasmanSông băng Tasman
Sông băng TasmanSông băng Tasman
Sông băng Tasman(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

(Tiếp theo)

Hoàng hôn Mount Cook

Hoàng hôn Mount CookHoàng hôn Mount CookHoàng hôn Mount CookHoàng hôn Mount Cook

Hoàng hôn Mount Cook


Hoàng hôn Mount Cook
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown


Lịch trình hôm nay


Bình minh Mount CookBãi đáp trực thăng thăm Mount Cook và sông băng TasmanTrực thăng lũ lượt cất cánh hướng về núi tuyết và sông băng
(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown

(Tiếp theo)

Từ Mount Cook tới đèo LindisHoa dại mọc ven đường
(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown​

(Tiếp theo)​


Lindis pass


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown​

(Tiếp theo)​

Ốc đảoNhững trang trại xanh mướt giữa đồi núi trơ trụi

Trên đường tới hồ Dunstan
Hồ Dunstan(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown​

(Tiếp theo)​

Hồ Dunstan


Cromwell- vựa hoa quả đảo Nam


Vườn cherry tự hái


(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown​

(Tiếp theo)​

Kawarau Gorge với các trò chơi mạo hiểm


Trên đường tới QueenstownQueenstown(Còn nữa)
 

AQ03

Phượt thủ
Dọc đường New Zealand- Ghi chép (27/1/2016-15/2/2016)- Ảnh bài viết

8. Mount Cook - Queenstown​

(Tiếp theo)​

Queenstown


(Còn nữa)