What's new

Đón năm mới 2008 ở Paris

Archer

Phượt quái
Eiffel buổi tối đẹp nhất là khi ta ngắm nó từ hướng Bảo tàng Hải quân (gần ga metro Trocadero thì phải). Tôi cũng ngồi đó một tối, xem các loại xe ô tô độ kéo tới ầm ầm; và xem mấy cô cậu teen teen uốn éo, hôn hít nhau theo tiếng nhạc từ dàn máy của xe. Cảm giác rất quen thuộc và bình yên - như đang ở giữa trung tâm Sài Gòn, bên cạnh nhà thờ Đức Bà vậy.