What's new

Kết quả Post 86: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/2013)

buddyphuong

Phượt thủ
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

 

buddyphuong

Phượt thủ
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* Tác phẩm: Thành phố Cần Thơ về đêm
* Tác giả: buddyphuong
* Địa điểm: Cần thơ
* Tham khảo: Canon EOS 5D và Canon 70-200 f4
* Thời gian chụp: 16:00 - ngày cuối cùng của hành trình (12/05/2013)

 

nhocdenthui

Phượt ngang
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* "Làm đồng"
* nhocdenthui
* 13:00, ngày 11/5
* Trên đường từ Cần Thơ đến Trà Vinh

Chụp bằng Canon EOS 6D, 500mm f1.4

 
Last edited:

nhocdenthui

Phượt ngang
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* "Nụ cười miền Tây"
* nhocdenthui
* 13:00, ngày 11/5
* Trên đường từ Cần Thơ đến Trà Vinh

Chụp bằng Canon EOS 6D, 500mm f1.4

 
Last edited:

nhocdenthui

Phượt ngang
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* "Sắc hè"
* nhocdenthui
* 14:00, ngày 12/5
* Chụp ở cù lao Thế Sơn, Bến Tre

Chụp bằng Canon EOS 6D, 50mm f1.4


 
Last edited:

nhocdenthui

Phượt ngang
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* "Cổng nhà có hoa"
* nhocdenthui
* 16:00, ngày 12/5
* Chụp ở cù lao Thế Sơn, Bến Tre

Chụp bằng Canon EOS 6D, 50mm f1.4

 
Last edited:

nhocdenthui

Phượt ngang
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20

* "Lời chào của miền Tây"
* nhocdenthui
* 17:15, ngày 12/5
* Bên dưới đường cao tốc Trung Lương

Chụp bằng Canon EOS 6D, 50mm f1.4

 
Last edited:

JennyJudas

Phượt thủ
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20


Tác phẩm: Vũ khúc phương Nam
Tác giả: jenny Judas
Địa điểm: Cần Thơ
 

JennyJudas

Phượt thủ
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20


Tác phẩm: Nhìn về phía Mặt Trời
Tác giả: jenny Judas
Địa điểm: Cần Thơ
 

JennyJudas

Phượt thủ
Re: Ngày thi cuối cùng: Ảnh đẹp mỗi ngày - Chủ đề "Cảnh sắc Phương Nam" (Ngày 12/5/20


Tác phẩm: Đất Lành
Tác giả: jenny Judas
Địa điểm: Cần Thơ