What's new

Một tuần ở Bali

langit

Phượt thủ
Em nhỏ em có biết gì đâu, em thấy cái cây ở giữa nóc nhà thì em nói vậy bác Tuyên ạ. Năm nay em đang nghĩ xem không biết đi đâu vào một dịp rất quan trọng đây. Chả nhẽ lại Bali. Huhu.