What's new

[Chia sẻ] Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

nhomkinhthanhphat

Phượt tử
Mình nghĩ không phải chỉ nước mắt tê giác không đâu, chắc còn nhiều loài lắm, mà sợ rằng chẳng còn mắt để mà rơi nước mắt cơ