What's new

NCG Floor 19: Water world - Wow, it's amazing !17-18, 2012

khoadanh

Phượt thủ
Re: NCG Floor 19: Water world - Amazing Vinh Hy Bay - Mar 17-18, 2012

Cá dìa hay còn gọi là cá giò lớn hơn tí gọi là cá kình.
 

BichNgoc

Phượt thủ
Re: NCG Floor 19: Water world - Amazing Vinh Hy Bay - Mar 17-18, 2012

Tuyệt quá xá tuyệt!!!! xem hình thôi mà đôi chân cứ muốn đến đó nhưng không được đi với mọi người chán dễ sợ, vui quá vui, thích quá thích.......quả đúng thiên đường là đây!!!! ức chế ức chế!!!
 

Syringa87

Phượt thủ
Re: NCG Floor 19: Water world - Amazing Vinh Hy Bay - Mar 17-18, 2012

Hoàng Anh đào đâu ra được cái non ngon quá dzi????
Của Ms Voi á. Lúc đầu A Sói đội mà tui hem có nón hay có khăn gì hết nên tui xin xài ké. Hé hé...

Ms Voi ơi cho e cái nón đó đê :D