What's new

Ngắn ngủi Phan Thiết

adg

Phượt thủ
Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên pót vào đâu vì Phan Thiết thì cũng quá quen với mọi người rồi, vả lại cũng chạy toàn đường lớn nên cũng không có gì nhiều để chia sẻ ngoài một mớ hình và chút cảm nhận.
Chuyến đi diễn ra nhanh chóng trong 2 ngày với hơn 620 cây, và đơn giản, gọn nhẹ, thích đâu dừng đó. Chạy tới khi nào mệt thì nghỉ, không chờ không đợi...


Mở màn

Rẽ vào Nguyễn Văn Linh


Trên cầu Ông Lớn


Lên cầu Phú Mỹ


Xuống phà Cát Lái nhé
Cháo lòng ngay ngả ba TL. 25B - QL. 51. 10 ngàn/ tô nhé, ăn cũng khá đư