What's new

OFFLINE Phượt lên 4 - KV miền Nam: Kế hoạch + Đăng ký tham dự

sami

Report tiền nong, khóa sổ
1 Ngày 5.7.2010: ChiPhoi
2 Ngày 7.7.2010: Hi-SpeeD
3 Ngày 8.7.2010: WatersEahp
4 Ngày 8.7.2010: JoilE oAnh
5 Ngày 8.7.2010: tRachAnh
6 Ngày 8.7.2010: NgayMUa
7 Ngày 9.7.2010: taKEMUhe
8 Ngày 11.7.2010: ZfAnsIpaN
9 Ngày 13.7.2010: sOngSoNg
10 Ngày 23.7.2010: aTiSo
11 Ngày 25.7.2010: sONntIt
12 Ngày 30.7.2010: fRoblOOd
13 Ngày 01.8.2010: bUmbY
14 Ngày 02.8.2010: mINhmIO
15 Ngày 02.8.2010: cOpEm
16 Ngày 02.8.2010: pHUlaM1965
17 Ngày 02.8.2010: vTFiVe
18 Ngày 02.8.2010: tIChuOT
19 Ngày 02.8.2010: dAIsy
20 Ngày 02.8.2010: ViKIng
21 Ngày 02.8.2010: tiNHHUy
22 Ngày 03.8.2010: sAMi
23 Ngày 03.8.2010: dANgkhOAqUAn
24 Ngày 03.8.2010: tHANgdONg
25 Ngày 04.8.2010: TRAnTIn84
26 Ngày 04.8.2010: CUcaiMUoi
27 Ngày 04.8.2010: cuCAImuOI
28 Ngày 04.8.2010: teZ
29 Ngày 06.8.2010: bIpbIpP
30 Ngày 06.8.2010: LIVEANDFLY
31 Ngày 06.8.2010: HUYHOANG
32 Ngày 06.8.2010: bAN vTFiVe
33 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu
34 Ngày 06.8.2010: NGONchanTRAI
35 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu3
36 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu4
37 Ngày 06.8.2010: phuonghoang
38 Ngày 07.8.2010: 2Lúamiềntây
39 Anh Chumbao
40 Anh gia
41 Ban Anh gia
42 Ngừ đàn ông nhảy điệu Salsa: Salguy
43 Bạn anh Salguy
44 Bé Gấu
45 Alexandersamon
46 Anh lengkeng
47 Bạn anh lengkeng
48 Sóc nâu lí lắc
49 Bạn của Sóc nâu lí lắc
50 Anh Kanzzz
51 Bạn anh Kanzzz
52 Khunglongcoi
53 Chị Hương (gf của anh khunglongcoi)
54 Anh Davidpham
55 Meo u.
56. anhthu85 (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
57. Minh Thư (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
58. Thu vân (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
59. Bạn Thu Vân (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
60. Trúc Anh (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
61. Huệ bạn samon (Thứ 2: samon chuyển tiền cho anh sami)
62. Sanbym
63. Summer_Flower44
64. JDNo7
 
Last edited:

alexandersamon

Phượt gia
Đã chuyển cho anh sami số tiền 2,800,000

P/s: Bạn nào chuyển cho samon theo số sau : FTF.CN:6868681057544012 .FrAcc:0071002319510 .ToAcc:0181001207955

Confirm để biết tên nhé
 

alexandersamon

Phượt gia
Report tiền nong, khóa sổ
1 Ngày 5.7.2010: ChiPhoi
2 Ngày 7.7.2010: Hi-SpeeD
3 Ngày 8.7.2010: WatersEahp
4 Ngày 8.7.2010: JoilE oAnh
5 Ngày 8.7.2010: tRachAnh
6 Ngày 8.7.2010: NgayMUa
7 Ngày 9.7.2010: taKEMUhe
8 Ngày 11.7.2010: ZfAnsIpaN
9 Ngày 13.7.2010: sOngSoNg
10 Ngày 23.7.2010: aTiSo
11 Ngày 25.7.2010: sONntIt
12 Ngày 30.7.2010: fRoblOOd
13 Ngày 01.8.2010: bUmbY
14 Ngày 02.8.2010: mINhmIO
15 Ngày 02.8.2010: cOpEm
16 Ngày 02.8.2010: pHUlaM1965
17 Ngày 02.8.2010: vTFiVe
18 Ngày 02.8.2010: tIChuOT
19 Ngày 02.8.2010: dAIsy
20 Ngày 02.8.2010: ViKIng
21 Ngày 02.8.2010: tiNHHUy
22 Ngày 03.8.2010: sAMi
23 Ngày 03.8.2010: dANgkhOAqUAn
24 Ngày 03.8.2010: tHANgdONg
25 Ngày 04.8.2010: TRAnTIn84
26 Ngày 04.8.2010: CUcaiMUoi
27 Ngày 04.8.2010: cuCAImuOI
28 Ngày 04.8.2010: teZ
29 Ngày 06.8.2010: bIpbIpP
30 Ngày 06.8.2010: LIVEANDFLY
31 Ngày 06.8.2010: HUYHOANG
32 Ngày 06.8.2010: bAN vTFiVe
33 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu
34 Ngày 06.8.2010: NGONchanTRAI
35 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu3
36 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu4
37 Ngày 06.8.2010: phuonghoang
38 Ngày 07.8.2010: 2Lúamiềntây
39 Anh Chumbao
40 Anh gia
41 Ban Anh gia
42 Ngừ đàn ông nhảy điệu Salsa: Salguy
43 Bạn anh Salguy
44 Bé Gấu
45 Alexandersamon
46 Anh lengkeng
47 Bạn anh lengkeng
48 Sóc nâu lí lắc
49 Bạn của Sóc nâu lí lắc
50 Anh Kanzzz
51 Bạn anh Kanzzz
52 Khunglongcoi
53 Chị Hương (gf của anh khunglongcoi)
54 Anh Davidpham
55 Meo u.
56. anhthu85 (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
57. Minh Thư (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
58. Thu Van (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
59. Bạn Thu Vân (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
60. Trúc Anh (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
61. Huệ bạn samon (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
62. Sanbym
63. Summer_Flower44
64. JDNo7
65. bạn samon (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
 
Last edited:

tothanh7604

Phượt tử
Em vừa mới gửi tiền vào tài khoản của anh sami đó. Check dùm em nhá.

Người nộp tiền: Tô Thị Thanh Hoa
Time nộp: 13:23:35 09/08-2010
Nick trên 4rum :tothanh7604

Em có cái hóa đơn thu tiền, nhưng chẳng biết số nào là mã tham chiếu giao dịch cả (tại nhiều số quá). Phiền anh check dùm, nếu có tên thì ok, còn không thì pm lại cho em biết nha

Không send private message cho anh sami được. Đề nghị anh sami xóa bớt tin nhắn đi nhá
 

alexandersamon

Phượt gia
Tình hình là do mis communication hay j đó mà 2 bạn của mình k đi đc.

58. Thu Van (samon đã chuyển tiền cho anh sami)
59. Bạn Thu Vân (samon đã chuyển tiền cho anh sami)

Ai đi thì báo mình để lại nhé

Tks.
 

sami

Report tiền nong, khóa sổ

1 Ngày 5.7.2010: ChiPhoi
2 Ngày 7.7.2010: Hi-SpeeD
3 Ngày 8.7.2010: WatersEahp
4 Ngày 8.7.2010: JoilE oAnh
5 Ngày 8.7.2010: tRachAnh
6 Ngày 8.7.2010: NgayMUa
7 Ngày 9.7.2010: taKEMUhe
8 Ngày 11.7.2010: ZfAnsIpaN
9 Ngày 13.7.2010: sOngSoNg
10 Ngày 23.7.2010: aTiSo
11 Ngày 25.7.2010: sONntIt
12 Ngày 30.7.2010: fRoblOOd
13 Ngày 01.8.2010: bUmbY
14 Ngày 02.8.2010: mINhmIO
15 Ngày 02.8.2010: cOpEm
16 Ngày 02.8.2010: pHUlaM1965
17 Ngày 02.8.2010: vTFiVe
18 Ngày 02.8.2010: tIChuOT
19 Ngày 02.8.2010: dAIsy
20 Ngày 02.8.2010: ViKIng
21 Ngày 02.8.2010: tiNHHUy
22 Ngày 03.8.2010: sAMi
23 Ngày 03.8.2010: dANgkhOAqUAn
24 Ngày 03.8.2010: tHANgdONg
25 Ngày 04.8.2010: TRAnTIn84
26 Ngày 04.8.2010: CUcaiMUoi
27 Ngày 04.8.2010: cuCAImuOI
28 Ngày 04.8.2010: teZ
29 Ngày 06.8.2010: bIpbIpP
30 Ngày 06.8.2010: LIVEANDFLY
31 Ngày 06.8.2010: HUYHOANG
32 Ngày 06.8.2010: bAN vTFiVe
33 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu
34 Ngày 06.8.2010: NGONchanTRAI
35 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu3
36 Ngày 06.8.2010: vespasanhdieu4
37 Ngày 06.8.2010: phuonghoang
38 Ngày 07.8.2010: 2Lúamiềntây
39 Anh Chumbao
40 Anh gia
41 Ban Anh gia
42 Salguy
43 Daniel_duong
44 Bé Gấu
45 Alexandersamon
46 Anh lengkeng
47 Bạn anh lengkeng
48 Sóc nâu lí lắc
49 Bạn của Sóc nâu lí lắc
50 Anh Kanzzz
51 Bạn anh Kanzzz
52 Khunglongcoi
53 Chị Hương (gf của anh khunglongcoi)
54 Anh Davidpham
55 Meo u.
56. anhthu85
57. Minh Thư
58. Thu vân
59. Bạn Thu Vân
60. Trúc Anh
61. Huệ bạn samon
62. Sanbym
63. Summer_Flower44
64. JDNo7
65. Bạn Samon
66. cantruchd
67. Bạn cantruchd
68. tothanh7604
69. Beocena
70. cotktdn
71. huygeo
72. nguyenhan13
Thân
 
Last edited:

Jolie Oanh

Phượt tử
Ok, để em tính xem, có khi em xin sếp bay từ Huế về để đi Phượt cùng các anh chị em.....
Àh quên nữa, nick của chị Yến là "trachanh"
 

minhmio

Phượt tiên
@Jolie Oanh: Chị ơi, chị năn nỉ, xin xỏ, hù dọa kiểu gì cũng được, miễn là phải có mặt ở SN phượt để còn xem em múa lửa chứ :D.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
44,488
Bài viết
1,085,719
Members
182,035
Latest member
ligapostobon
Top