[Chưa chốt đoàn] Rong chơi núi rừng Tây Bắc 2019 - 25/10 => 3/11/2019.

jinnynhungoc

Heo Mọi
Staff member
Hiện tại em cũng có vé đi Vinh vào thời gian trên như anh. Nhưng em bay tới VInh ngày 26 và về trước anh 1 ngày đang xe xem cách nào join đoàn với anh khi bay ra Vinh rồi tìm đường chạy ra Hà Nội. Kế hoạch em chưa ổn nên chưa xin phép join đoàn chỉ hỏi trước và tìm hiểu sau đó báo cáo sau. Thanks Ca Ca
 

caonguyendom

Đi để trở về ...
Staff member
Hiện tại em cũng có vé đi Vinh vào thời gian trên như anh. Nhưng em bay tới VInh ngày 26 và về trước anh 1 ngày đang xe xem cách nào join đoàn với anh khi bay ra Vinh rồi tìm đường chạy ra Hà Nội. Kế hoạch em chưa ổn nên chưa xin phép join đoàn chỉ hỏi trước và tìm hiểu sau đó báo cáo sau. Thanks Ca Ca
Ra đó lấy xe Thành Vinh mà đi cho nó tự to tự tại rồi đi với anh đến khi nào chán thì về.
 

caonguyendom

Đi để trở về ...
Staff member
Chốt chương trình Tây Bắc.

Ngày 0 (25/10): SG – HN

Ngày 1 (26/10): Hà Nội – Nghĩa Lộ - Đèo Khâu Phạ - Ngọc Chiến (330km)

Ngày đầu chạy Ngọc Chiến, dự là khuya sẽ tới. Ai có gợi ý chổ nào chụp hình đẹp cho xin ý kiến với.
 
Top