What's new

Sau lưng người đàn ông… Phía sau người đàn bà…

killer

Phượt thủ
Re: Em và mưa !

Yêu cầu bạn killer ghi rõ tác giả và nguồn thông tin cho mọi bài sưu tầm.
Cũng nhắc bạn là chỉ đang các bài văn thơ sưu tầm được chọn lọc kỹ, ưu tiên các tác phẩm tự biên, thể hiện cảm xúc thực của mình.
thank đã nhắc nhở. Lần sau mình sẽ chú ý.