What's new

Thông báo thành viên đổi tên đăng nhập (nick)

Status
Not open for further replies.
Nick _WaveRSX_ được đồng ý đổi tên thành Nam Đồng
 
Các yêu cầu thay đổi nick sau đã được chấp nhận, có hiệu lực ngay lập tức:

- blue grass được đổi thành Cỏ
- e102 được đổi thành Cuong hacumi
 
Yêu cầu đổi nickname của các bạn sau đã được chấp nhận:
- Nhóc Hai Lăm đổi thành Trang Xù theo tên facebook
- kimyen0108 đổi thành coccon
 
Các bạn sau đã yêu cầu đổi nickname và đã được chấp nhận:

- jupitergravita đổi thành Cảnh Già
- Anh Ba Hưng đổi thành Anh 3 Hưng
- tour men đổi thành ahungxadieu
 
Yêu cầu đổi nickname vuquanghung887 thành Bỏ Nhà Đi Bụi theo tên Facebook đã được chấp nhận.
 
Các yêu cầu đổi nickname sau đã được xem xét và đáp ứng. Chúc các bạn vui với nickname mới!

- robinhood_vnt đổi thành Nâu Nóng Không Sữa
- huynh theanh đổi thành LINCOLN
- AprilWind đổi thành Ty April
 
Các yêu cầu đổi nickname sau đã được xem xét và đáp ứng. Chúc các bạn vui với nickname mới!

- nguyen maclane đổi thành Ashi
- Haininhmeo đổi thành omaixaugia
- tu98 đổi thành nguoisanmay
 
Các yêu cầu đổi nickname sau đã được xem xét và đáp ứng. Chúc các bạn vui với nickname mới!
- solo_117 đổi thành Nguyên Bùi
- hungkem thành Văn Muối
 
Nickname Python được đồng ý đổi thành Seven Day theo tên trên facebook.
 
Các yêu cầu đổi nickname sau đã được xem xét và đáp ứng.
- phamhaphongvu đổi thành SaleOff247
- mocau đổi thành laodumuc
- huynhngoccu thành davidkuku1987

Chúc các bạn vui với nickname mới!
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,819
Bài viết
1,162,920
Members
190,810
Latest member
Thachtai
Back
Top