What's new

Thông báo thành viên đổi tên đăng nhập (nick)

Status
Not open for further replies.

CVN

Phuot.vn
Staff member
#64
Nick sau đã đựoc đổi theo yêu cầu:

prince1919 thành Bảo Quân
me_susu_carot thành Hiếu Fullface
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#67
Nick sau đã đựoc đổi theo yêu cầu:

quyet_diemdien thành Trần Quyết
Hoàng Phi Hồng thành Tiểu Long
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#70
Nick little_chuoi được nhập vào nick thuy-nguyen (2 nick cử cùng 1 người) theo yêu cầu.
 
Status
Not open for further replies.

Top