What's new

Thông báo về việc mất bài viết

yamahavu

*Anh Ya
Mình cũng thấy như vậy! mới thấy nick này pót nhiều bài với đúng 1 câu: "Chúc ...có chuyến...vui vẻ" từ 04:0xpm - 04:4xpm thì giờ xem lại không còn thấy gì cả???????????? chẳng hiểu tại sao?
 
Last edited:

PeterPan

Phuot.vn
Staff member
@yamahavu: Bạn đó spam như thế thì bị khóa nick và xóa sạch các bài spam thôi, có gì là lạ đâu bạn.