[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Phú Quốc từ 21-24/03

minhlanay

Phượt tử
Mình đi một mình từ Hanoi vào Phú Quốc lần đầu! Cần tìm 1-2 bạn cũng đi đợt đó!