What's new

Tổ chức thành lập "Thái Bình Quê Lúa" phượt hội

Hai_W150

Phượt tử
Chào cả nhà. Xin phép được đào mộ.
Thấy thông tin cuối cùng từ thành viên tận đầu 2016 lận, không biết giờ còn ai theo hội không? Mình cũng thích xê dịch đây đó. Chuẩn bị Tết âm lịch 2018 rồi, có ai có chương trình gì không?