What's new

Tool / Swisstool (Bộ dụng cụ đa năng)

BM

Hoàng phượt sư
Đánh giá của mình: Victorinox bóng bẩy hơn Leatherman, nhưng qua thực tế sử dụng mình nhận thấy dao và kềm của Leatherman bén hơn nhiều, Thỉnh thoảng mài, cảm nhận được chất lượng thép của Leatherman tốt hơn. Một vài model đã ngưng sản xuất như Juice Pro có chất lượng hơn hẳn những model sản xuất gần đây.