What's new

[Tổng hợp] Trekbuddy và Mobile Atlas Creater - Cặp song sát cho Blackberry Mobile GPS

kedachet

Phượt thủ
Chẳng hiểu sao mình cài trek cho con bb 8800
map đầy đủ mà load thì chả thấy j, sau khi bấm start thì nó cứ chạy mãi chạy mãi...giống như đang load kinh độ vĩ độ để tìm chô của mình, thử mấy map toàn việt nam qua từng năm đều bị...
nản chuyển dùng googlemap nhah gọn lẹ...khi nào bí lôi ra, gprs cũng chả tốn bao nhiu...