What's new

Tường thuật buổi lễ Sinh nhật Phuot - Đà Nẵng 2011

HMS

Phượt thủ
Ôi nhìn mọi người đi phượt và hội họp thích nhỉ (beer)(beer)
 

tunbo

Lãnh Chúa
Bẵng đi lâu lâu, chợt phát hiện còn sót mất tấm ảnh cuối cùng ở Tiên Sa.

Những người (gần như) cuối cùng chuẩn bị rời Tiên Sa.
 

Tân An Thái

Phượt thủ
Oa Oa đọc hết 47 trang mà tiếc hùi hụi quá.Than gia mún qua không tham dự được lỡ hẹn mất rồi thui hẹn các bạn năm sau vậy :D