What's new

Uống bia có lợi hay hại???

Em chỉ được 2 cốc là cùng , chẳng cần luyện nhưng có khi các bác say hết thì em cũng chưa say vì em đã chuyển sang uống rượu hố hố hố. Nhựa nhá cứ nói xấu em thế à???
 
Uống bia lợi bất cập hại, nói chung là không tốt.

- Uống bia tốn thời gian
- Uống bia hại màng nhĩ vì phải nghe quá nhiều về các phát minh vĩ đại cùng trí sáng tạo phong phú của các "thần bia"
- Uống bia mỏi mồm, vì phải cười nhiều và chúc nhau nhiều
- Uống bia mỏi...ym vì vào nhiều phải thoát nhanh, nếu không bục miẹ nó bụng.
- Uống bia hại thận, vì thận phải làm việc quá sức
- Uống bia hại da mặt, vì máu dồn lên mặt khi phải nghe điều "chướng" tai, hay bị "ép" nốc quá nhiều..
- Uống bia....

---------------

Mời các bác tiếp :LL
 
bác Hoàn nói sai rồi, uống bia rất tốt cho sức khoẻ chỉ mỗi tội là tốn tiền và mất nhiều thời gian để đạt tới điểm fe thôi. Chứ chả co hại gì đâu nhé:gun
 
Uống bia lợi bất cập hại, nói chung là không tốt.

- . . ..
- Uống bia mỏi...ym vì vào nhiều phải thoát nhanh, nếu không bục miẹ nó bụng.
- . . . .

Kết cái câu này của bác quá!
 
Cho các đại k tham khảo tý ợ

Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn

M&#7897;t hôm, chí Chí Phèo nh&#7853;u say v&#7873;, v&#7915;a &#273;i v&#7915;a ngã, thâm h&#7871;t c&#7843; ng&#432;&#7901;i. V&#7873; &#273;&#7871;n nhà m&#7899;i th&#7845;m &#273;au, không dám kêu, l&#7859;ng l&#7863;ng l&#7845;y Salonpas, c&#7903;i áo &#273;&#7913;ng tr&#432;&#7899;c g&#432;&#417;ng &#273;&#7875; dán vào nh&#7919;ng ch&#7895; tím. Sáng hôm sau, v&#7915;a m&#7903; m&#7855;t ra &#273;ã th&#7845;y Th&#7883; N&#7903; c&#7847;m ch&#7893;i lông gà &#273;&#7913;ng tr&#432;&#7899;c gi&#432;&#7901;ng: - Hôm qua l&#7841;i say h&#7843; ? - &#272;âu... em bu&#7891;n c&#432;&#7901;i nh&#7881;, anh có tí vi&#7879;c v&#7873; mu&#7897;n, có u&#7889;ng gi&#7885;t nào &#273;âu - Th&#7871; h&#7843;, th&#7871; th&#7857;ng nào dán Salonpas &#273;&#7847;y lên g&#432;&#417;ng c&#7911;a bà th&#7871; kia??? <<<<====Mình hay u&#7889;ng r&#7883;u, s&#7907; quá c&#417;.
 
U&#7889;ng bia l&#7907;i b&#7845;t c&#7853;p h&#7841;i, nói chung là không t&#7889;t.

- U&#7889;ng bia t&#7889;n th&#7901;i gian
- U&#7889;ng bia h&#7841;i màng nh&#297; vì ph&#7843;i nghe quá nhi&#7873;u v&#7873; các phát minh v&#297; &#273;&#7841;i cùng trí sáng t&#7841;o phong phú c&#7911;a các "th&#7847;n bia"
- U&#7889;ng bia m&#7887;i m&#7891;m, vì ph&#7843;i c&#432;&#7901;i nhi&#7873;u và chúc nhau nhi&#7873;u
- U&#7889;ng bia m&#7887;i...ym vì vào nhi&#7873;u ph&#7843;i thoát nhanh, n&#7871;u không b&#7909;c mi&#7865; nó b&#7909;ng.
- U&#7889;ng bia h&#7841;i th&#7853;n, vì th&#7853;n ph&#7843;i làm vi&#7879;c quá s&#7913;c
- U&#7889;ng bia h&#7841;i da m&#7863;t, vì máu d&#7891;n lên m&#7863;t khi ph&#7843;i nghe &#273;i&#7873;u "ch&#432;&#7899;ng" tai, hay b&#7883; "ép" n&#7889;c quá nhi&#7873;u..
- U&#7889;ng bia....

---------------

M&#7901;i các bác ti&#7871;p :LL

em ngh&#297; chuy&#7875;n h&#432;&#7899;ng sang r&#432;&#7907;u &#273;&#432;&#7907;c ko &#7841;h
mà bia v&#7899;i r&#432;&#7907;u cái nào t&#7889;t h&#417;n..&#7907;...&#7907; (beer)
 
Nóng thì ph&#7843;i u&#7889;ng beer thôi b&#7841;n à , bao gi&#7901; tr&#7901;i man mát thì ta l&#7841;i chuy&#7875;n sang r&#432;&#7907;u , ph&#7887;ng b&#7841;n? (beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,320
Bài viết
1,138,711
Members
189,141
Latest member
thanhesq
Back
Top