Recent content by Còi To

  1. Còi To

    [Chia sẻ] Xuyên Việt 2009 - tường thuật trực tiếp của bạn Còi To

    Họ hàng nhà phượt hay phởn lên đường phiêu linh. Chào toàn thể anh em tớ hành quân. Hẹn gặp nhé giữa sài ghểnh:LL Làm tý thơ trộm cắp cho thêm phần phởn (beer) Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ Ðây, đó, lan dài gót lãng du Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn Như mây mùa thu, lá mùa thu. Anh đến Hà Nội...
  2. Còi To

    Tìm bạn đồng hành thực hiện cung đường đã có của bạn r0sy

    Tinh thần của em là kêu gọi các bác đang trong cơn khủng hoảng kinh tế phượt xuyên việt =)) để qua khủng hoảng. Bác nào có thời gian thì tham gia với em. Ko bác nào tham gia thì em làm cả trưởng đoàn lẫn phá đoàn lẫn xyz Thời gian: bắt đầu -/4/2009 thời gian kết thúc 30/4/2009 có mặt ở SG...