What's new
homeless man
Reaction score
7,838

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Mọi người ơi,

    Tớ là dân mới. Làm việc tại Bắc Kạn-Chợ Đồn. Có một ngọn núi là Phia Khao (núi trắng) ở xã Bản Thi. Trên đó có thung lũng: Lủng Trang rất đẹp. Có các hầm đá Pháp đào từ 100 năm. Có ai biết và lên đó chưa? Cũng gần Ba Bể.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top