What's new
masara
Reaction score
213

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Uầy, anh hết buồn chưa? thấy PDN chuẩn bị ọp ẹp vui lắm, làm sao mà còn buồn chuyện ra HN ko gặp em Judy nữa nhỉ :p
    Anh thu xếp ra HN nữa đi. ^_^.
    Ghét anh Masara ghê, anh ra HN tận 3-4 ngày mà quên mất em nhá. Hu hu.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top