What's new

22N106E - Bắc Kạn, cái chấm đầy hứng thú

@Cvn : Cái chấm này hình như bác đi cuối 2005 có đúng không ạ? hồi đó bác còn bên OS, em vào nói mỗi 1 câu mà bị các bác la cho te tua :D. Lâu rồi không còn thấy nick của bác sáng trên mấy 4room oto nữa!
Ha ha, đúng rồi bác! Thế nhà em có la gì bác ko thế???? Em nhớ mang máng có tranh cãi về cái thế nào là "lần đầu tiên đến 1 tọa độ trên trái đất một cách có chủ ý..." gì gì đó đúng ko bác?
 
Ha ha, đúng rồi bác! Thế nhà em có la gì bác ko thế???? Em nhớ mang máng có tranh cãi về cái thế nào là "lần đầu tiên đến 1 tọa độ trên trái đất một cách có chủ ý..." gì gì đó đúng ko bác?

Dạ đúng rồi đó bác, thật ra là do hiểu nhầm trong câu chữ thôi:) ,do công việc nên hồi đó em lang thang ở mấy vùng đó nhiều mà cũng phải dùng tới GPS nên mới biết ở vùng đó có cái chấm chẵn. Em cũng theo dõi hành trình chấm mút của bác trên OF nhưng lâu rồi không thấy going on!
Khi nào rảnh nếu không phiền thì bác cho em tí thời gian để học hỏi bác ít chiêu ảnh ọt, kinh nghiệm lượt phượt với nhé!Tks bác!:)
 
Dạ đúng rồi đó bác, thật ra là do hiểu nhầm trong câu chữ thôi:) ,do công việc nên hồi đó em lang thang ở mấy vùng đó nhiều mà cũng phải dùng tới GPS nên mới biết ở vùng đó có cái chấm chẵn. Em cũng theo dõi hành trình chấm mút của bác trên OF nhưng lâu rồi không thấy going on!
Khi nào rảnh nếu không phiền thì bác cho em tí thời gian để học hỏi bác ít chiêu ảnh ọt, kinh nghiệm lượt phượt với nhé!Tks bác!:)
Chiến luôn thôi bác. Em PM cho bác cái số di động của em, lúc nào rảnh bác ới nhé!
 
Hặc ặc!
Bạn Ducko làm mình nhớ chấm Na-rì này quá, chấm đầu tiên của mình, nhất lại là mình được phá... đời em nó (NT)

Bác sướng thế còn gì, em "đi dép cũ" mà vẫn còn cảm thấy sướng. "Em" này rất hay, khó chinh phục nhưng lại biết khuyến khích mình không nản lòng, vắt kiệt sức mình nhưng lại khiến mình vừa thỏa mãn vừa tự hào... em đang viết cái gì ấy nhỉ? Tiếp những bước đường chấm mút nào...

Có đường mòn men theo vách núi xuống thung lũng. Mặc dù không thằng ngay hướng với chấm nhưng chúng tôi vẫn chọn đi theo đường mòn vì nó nhàn hơn. Xuống hết sườn núi thì lại leo lên núi. Có anh bạn dãi dầu không bước nữa...Có người theo Ngọ về bước dài lặng lẽ đường quêLên đến đỉnh núi bên kia rồi mà đường vẫn còn xa, xa lắm:Đến đây có một việc mà vì nó, tí nữa thì hỏng chấm. Số là cái GPS đểu em mang khi di chuyển chậm thì phương hướng không chính xác. Mà leo đến đây thì không đi nhanh nổi nữa rồi. Thế là không tin vào mũi tên chỉ hướng của GPS nữa, xoay sang dùng toạ độ và la bàn. Khổ thân thằng em, lúc tính nhẩm ngần ngơ thế nào lại đổi 1 phút ra... 100 giây, ngu hơn lợn. kết quả là tưởng mình đi sai hướng. Tưởng rằng cái chấm ở bên kia một cái núi khác! Sau bao nhiêu công sức lặn lội, nghe nhầm hướng phải quay lại, ai nấy đều nản chí. Cũng may là bình tĩnh lại, phát hiện ra cái sự ngu của mình, lại hăng hái lên đường.
Qua hết quả núi lại gặp một thung lũng nhỏ nữa, lúa trong thung đang chín vàng. Mệt chết người nhưng anh chị em vẫn đong đưa:Đong đưa chán chê lại men theo ruộng lúa mà điĐi chán lại ngồi nghỉ
Mãi rồi cũng xong, cũng chấm, nhưng rất khó đưa các thông số về không vì cái chầm nằm đâu đó trong bụi tre :-D
 
Ảnh thông số đâu bạn Đức kồ? Nếu chưa về 0 được thì coi như pendding, bữa nào bạn phải đi lại đóng mở ngoặc cho tớ theo zới :LL :D

Không có b&#7857;ng ch&#7913;ng t&#7899;i ch&#7845;m, dù ch&#7881; là theo quy &#273;&#7883;nh <100 mét thì hí hí, coi nh&#432; b&#7841;n N&#7893; bom &#7903; B&#7855;c K&#7841;n mà thui. Nh&#7881;? :LL :Dam
 
&#7842;nh thông s&#7889; &#273;âu b&#7841;n &#272;&#7913;c k&#7891;? N&#7871;u ch&#432;a v&#7873; 0 &#273;&#432;&#7907;c thì coi nh&#432; pendding, b&#7919;a nào b&#7841;n ph&#7843;i &#273;i l&#7841;i &#273;óng m&#7903; ngo&#7863;c cho t&#7899; theo z&#7899;i :LL :D

Không có b&#7857;ng ch&#7913;ng t&#7899;i ch&#7845;m, dù ch&#7881; là theo quy &#273;&#7883;nh <100 mét thì hí hí, coi nh&#432; b&#7841;n N&#7893; bom &#7903; B&#7855;c K&#7841;n mà thui. Nh&#7881;? :LL :Dam

Hì hì ng&#432;&#7901;i &#273;&#7865;p, nói khích con v&#7883;t già này thì c&#361;ng... nh&#432; n&#432;&#7899;c &#273;&#7893; &#273;&#7847;u v&#7883;t &#7845;y, không &#259;n thua gì &#273;âu :LL &#272;&#7875; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i hoài nghi nh&#432; iem Black kh&#7887;i hoài nghi, t&#7899; &#273;ã post cái &#7843;nh thông s&#7889; GPS t&#7841;i ch&#7845;m ngay t&#7915; trang &#273;&#7847;u r&#7891;i, ngay &#273;&#7847;u bài luôn, l&#7853;t l&#7841;i xem &#273;êêê. Th&#7921;c ra kinh &#273;&#7897; còn sai 1/100 giây, kho&#7843;ng cách còn 2m vì th&#7871; nên t&#7899; b&#7843;o các thông s&#7889; ch&#432;a hoàn h&#7843;o, tính t&#7899; c&#7847;u toàn mà hihihi. N&#7871;u khi nào Black &#273;i, nhìn th&#7845;y cái cây Ducko d&#7921;ng lên &#273;&#7875; &#273;ánh d&#7845;u thì bi&#7871;t là &#273;ã &#273;&#7871;n ch&#7845;m nhé, cái cây nó &#273;ây:Khi &#273;i thì còn ni&#7873;m h&#259;ng hái vì mong &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7871;n ch&#7845;m, &#273;&#7871;n &#273;&#432;&#7907;c ch&#7845;m r&#7891;i thì &#273;&#432;&#7901;ng xa ngh&#297; n&#7895;i &#273;i v&#7873; mà kinh! Chính vì "kinh" cái kho&#7843;n leo trèo mà m&#7897;t thành viên trong &#273;oàn &#273;&#7873; ngh&#7883; men s&#432;&#7901;n núi d&#7885;c theo thung l&#361;ng mà v&#7873;. &#272;ây khoong ph&#7843;i là ý ki&#7871;n t&#7891;i vì tuy &#273;&#432;&#7901;ng &#273;i có xa h&#417;n nh&#432;ng &#273;&#7905; ph&#7843;i leo d&#7889;c. C&#7843; &#273;oàn ch&#7845;p nh&#7853;n ý ki&#7871;n và b&#7855;t &#273;&#7847;u x&#259;m x&#259;m b&#259;ng l&#7889;i r&#7915;ng hoang. Nh&#7919;ng b&#7909;i cây ngày càng dày &#273;&#7863;c và v&#7855;t b&#7855;t &#273;&#7847;u túa ra. Có m&#7897;t lúc nhìn xu&#7889;ng chân mình, Ducko t&#432;&#7903;ng bàn chân có 10 ngón, 5 ngón &#273;&#7913;ng yên còn 5 ngón ngo ngoe. &#272;iên quá, rút dao chém lo&#7841;n, máu t&#432;&#417;i tung toé, l&#7841;i càng r&#7911; rê giòng gi&#7889;ng chúng nó &#273;&#7871;n &#273;ông h&#417;n! D&#297; &#273;ào vi th&#432;&#7907;ng, lài quay v&#7873; &#273;&#432;&#7901;ng c&#361; trèo leo. Trong cu&#7897;c chi&#7871;n s&#7889;ng còn ch&#7889;ng v&#7855;t &#7845;y em &#273;ã b&#7883; m&#7845;t m&#7897;t con dao, không bi&#7871;t m&#7845;t lúc nào, m&#7897;t con trong &#273;ám dao mang theo &#273;ây :Tr&#7903; v&#7873; &#273;&#7871;n thung l&#361;ng &#273;&#7847;u tiên thì nhìn sang bên kia s&#432;&#7901;n núi m&#7897;t &#273;oàn... trâu &#273;ang theo l&#7889;i mòn tr&#7903; v&#7873;. H&#432;&#7899;ng &#273;i c&#7911;a &#273;àn trâu rõ ràng v&#7873; &#273;úng ch&#7895; anh em &#273;ã quang xe và hành lý. H&#7887;ng bét, &#273;&#432;&#7901;ng h&#7865;p, vách núi, &#273;àn trâu này mà càn qua xong thì anh em nhà em ch&#7881; còn n&#432;&#7899;c &#273;i b&#7897; v&#7873;. K&#7867; duy nh&#7845;t còn &#273;&#7911; s&#7913;c ch&#7841;y là BaoThanh. H&#7855;n c&#7855;m c&#7893; &#273;u&#7893;i theo &#273;àn trâu &#273;&#7875; v&#7873; ch&#7895; c&#7845;t xe tr&#432;&#7899;c, &#273;ám còn l&#7841;i l&#7871;ch th&#7871;ch l&#7897;i theo sau.
May sao , tr&#432;&#7899;c khi &#273;&#7871;n ch&#7895; &#273;&#7875; xe &#273;àn trâu l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c lùa vào m&#7897;t cái chu&#7891;ng bán thiên nhiên có 3 m&#7863;t là vách núi, m&#7897;t m&#7863;t là rào tre do con ng&#432;&#7901;i d&#7921;ng nên. Mò &#273;&#7871;n n&#417;i th&#7845;y bên c&#7841;nh 2 chi&#7871;c xe c&#7911;a mình còn m&#7897;t chi&#7871;c xe l&#7841; n&#7919;a, ch&#7855;c là c&#7911;a lâm t&#7863;c. Hóa ra lâm t&#7863;c ch&#7881; &#259;n c&#7855;p g&#7895; trong r&#7915;ng, không &#259;n c&#7855;p hành lý trên xe (c)

Tr&#7901;i &#273;ã xâm x&#7849;m t&#7889;i. V&#432;&#7907;t h&#7871;t con &#273;&#432;&#7901;ng &#273;au kh&#7893;, &#273;&#7871;n c&#7847;u treo thì tr&#7901;i &#273;ã t&#7889;i m&#7883;t, hai xe dìu nhau v&#7873; &#273;i&#7875;m dân c&#432; &#273;&#7847;u tiên, t&#7841;t vào quán ven &#273;&#432;&#7901;ng &#259;n v&#7897;i tí c&#417;m. V&#7851;n nh&#7899; nâng ly "b&#7855;c c&#7841;n" r&#432;&#7907;u B&#7855;c K&#7841;n m&#7915;ng ch&#7845;m thành công:&#272;ói rã ru&#7897;t, thèm thu&#7891;ng v&#7899;i th&#7913;c &#259;n d&#7885;n lên:&#272;&#7871;n Thái Nguyên &#273;ã h&#417;n 10h &#273;êm, m&#7879;t và l&#7841;nh, l&#361; lang thang quy&#7871;t &#273;&#7883;nh trú l&#7841;i Thái Nguyên sáng mai xuôi s&#7899;m...

&#272;ÊM THÁI NGUYÊN


(Phóng s&#7921; này &#273;ã b&#7883; ki&#7875;m duy&#7879;t và t&#7915; ch&#7889;i &#273;&#259;ng t&#7843;i không th&#7901;i h&#7841;n)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,526
Bài viết
1,153,497
Members
190,107
Latest member
Nguyenphuhai
Back
Top