What's new

442......8 (Phần 3)

book_worm

Gió chướng
Em thì vẫn còn nhớ rừng, chân vẫn cuồng, vẫn thèm tắm suối. Giờ 2 năm đi "tu" rùi, không biết còn sức leo đến trạm 2 của CYS ko!
 

lengkeng1minh

Thông xanh
Chư Yang Sin ngày nay chỉ cần 3 ngày, mình có thể sẽ quay lại Chư Yang Sin vào mùa hoa Đổ Quyên T2/2014.
 

lengkeng1minh

Thông xanh
Lâu lâu đi ngang ghé thăm nhà củ, quét mạng nhện, phủi bụi xíu, nhớ những chuyến đi dưới bí số 442.