What's new

Chúc mừng bác Vũ Thanh Minh lên TV nhá

smallgrass

Phượt thủ
83! Trời:gun.Thế mà hôm trước cúp đầu cúp cổ trước người già.Bạn Minh ơi là bạn Minh.
 

khoadanh

Phượt thủ
Hôm chú VTM lên tivi anh có gọi chúc mừng chú rồi nhưng hôm nay chúc lại cho hoàng tráng hơn nhé! (wait)