What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cophaymeo

Phượt thủ

cuhoya

Phượt gia
Ra khỏi Bỉm Sơn là vô huyện Hà Trung. Nếu đúng theo dự định ban đầu thì sẽ rời QL1A để đi vô xã Hà Long nhưng khi đến đây thì mình lại bỏ qua.


IMG_2360a.JPG
IMG_2361a.JPG