What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cuhoya

Phượt gia
Vậy là chạy vô, bây giờ bên chẳng thấy ai ngoài một chị tầm 60t hay hơn chút, đang quét dọn nơi này.

Thấy có người đến thì chị ấy liền hỏi “cô chú đến thăm mộ Bà à?”. Mình nói đúng rồi. Chị ấy nói để xe ở đây, chị coi chừng cho rồi chỉ đường lên núi thăm mộ.

Tượng voi phục 2 bên. Bắt đầu theo đường thang bộ đi lên!


IMG_2382a.JPG