What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cuhoya

Phượt gia
Sơ đồ khu di tích. Cái bảng này ghi thêm "...quốc gia đặc biệt...".

Đây là tuyến 1 (chắc sẽ có tuyến 2,3 nữa). Mình thì sẽ đi theo tuyến của mình (tự do) :) mà tuyến của mình thì không có hướng dẫn viên và thuyết minh.

IMG_2712a.JPG
 

cuhoya

Phượt gia
Ôm nói muốn ngồi nghỉ, uống nước ở quán chứ không vô. Được, mình vô trong một mình, vậy sẽ nhanh hơn. Bây giờ xe nghỉ, chân làm việc!

IMG_2715a.JPG
IMG_2716a.JPG