What's new

Đường Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng mừng Phượt lên 9 !

arlupin

Phượt thủ
Tưởng tượng ngày đầu đang chạy ai bị banh xe xác định bị bỏ lại :D
 

mechuotchit

Phượt quái
Tưởng tượng ngày đầu đang chạy ai bị banh xe xác định bị bỏ lại :D
Có hai trường hợp :
1- Lý do bất khả kháng ngày đầu bị banh xe : hoặc cả nhóm bỏ qua ngã ba Đông Dương để cùng bạn tiếp tục hành trình ( vì ra ĐN mới là mục đích chính , tham quan để lần sau) hoặc ở lại cùng bạn luôn .
2- Lý do chủ quan : Với 1 chuyến đi như vậy mà xe bị banh ngay ngày đầu , bạn nên bị bỏ lại =))
 

mechuotchit

Phượt quái
Hiện tại nhóm đã có 12 bạn ( mà đa số là độc hành :v ) và đang bàn lại cung đường , bạn vui lòng theo dõi topic . Mình sẽ post khi bàn xong . Bạn là xế hay ôm nào ? :)