What's new

[Chia sẻ] Hà Giang - Bắc Cạn 1000km

s89hd1

Lang thang
Mình không hiểu ý bạn. Phí? Hình cá nhân của mình, mình không thích post thôi. Mình chưa bao giờ thích dùng từ đi phượt. Mình đi thế nào, cảm nhận thế nào sao bạn biết được.
cha này vô duyên,, kệ họ đi bạn...