What's new

[Chia sẻ] Huế - 12/2015: Hơn cả bình yên

GioPhieuBat

Phượt thủ
Xem lại chuyến đi mà nhớ Huế quá chừng trời. Video clip cà thọt mà coi cũng nhiều cảm xúc nữa :(
Haha. Người ta hay nói ở Huế thì thấy buồn mà mỗi lần đi xa lại nhớ vô cùng. :'(
Mà dịp tết trong mấy cái lăng tẩm với đại nội người ta làm vườn hoa hơi bị đẹp luôn a ơi :3
 

empty_vvv

Phượt tử
Tết âm mình mới đi 1 vòng Huế Hội An ĐN. Ai cũng khen ĐN mà mình đi chẳng có cảm xúc gì. Công nhận Huế đẹp. Được miễn phí vé vô lăng do Tết mà đi không kịp Lăng Tự Đức. Bởi vậy còn có lý do năm sau quay lại. Kết hợp Huế Quảng Bình là hoàn hảo :D
 

GioPhieuBat

Phượt thủ
Tết âm mình mới đi 1 vòng Huế Hội An ĐN. Ai cũng khen ĐN mà mình đi chẳng có cảm xúc gì. Công nhận Huế đẹp. Được miễn phí vé vô lăng do Tết mà đi không kịp Lăng Tự Đức. Bởi vậy còn có lý do năm sau quay lại. Kết hợp Huế Quảng Bình là hoàn hảo :D
Welcome welcome :3 . Đường vào khu chính điện của lăng Tự Đức đây ạ :3 .