What's new

[Tổng hợp] Huế - Lăng tẩm và đại nội

SetzerNoisette

Phượt tử
Sài Gòn Buồn có ảnh cây ngô đồng trong Đại Nội Huế mùa hoa nở không? Dịp tôi đi không có, tiếc thật, chưa thấy được hoa này bao giờ.

Mùa này ngô đồng chỉ thấy lá. Tốn công lấy giống, nuôi trồng như vậy, chắc hẳn Minh Mạng mong một ngày phượng hoàng chọn Huế mà niết bàn. Ngờ đâu triều Nguyễn lại đánh dấu sự chấm dứt của cả một chế độ. Ngô đồng vẫn còn đó, phá rồi lại được trồng lại, nhưng hoàng thành đã tan hoang. Có xót xa không?