What's new

I AM A NEWBIE (Mem mới nên đọc)

vesigia

Phượt tử
có vẻ wed06 hên hơn mình nhỉ, nội thấy cái nội qui thui là mắt mình đã nổi đom đóm rùi, dài quá chừng. ah, mình đang ở TP HCM, có phượt tử nào có tour bắt nguồn từ TP thì alô mình với nhé->tlpopcorn_6190, mình rao hàng quá trời mà chưa thấy phượt tử nào reply.hichic
Em mới tham gia, đã đọc kỹ hướng dẫn và nội quy, xin quý sư thúc sư bá có vài điều chỉ giáo, hiiii