What's new

Nhóm Phượt tại Thanh Hóa "Vịt thả dáng" P/2

dantocgoc

Phượt tiên
Cập nhật DS thành viên trại Vịt đi Dự SN phượt tại Nha Trang vào ngày 18-20/7
DANH SÁCH HIỆN TẠI:
1) Họ tên: Lê Thị Kim Thoa. Số CMT: 173510036. NS:
2) Trần Văn Chiến. Số CMT: 171780284. NS: 29-12-1975
3) Phạm Thị Hà Phương 22/12/1990. 0973796788 cmnd: 173457426
4) Trần Văn Thắng. Số CMT 172002687. NS:
5) Nguyễn Thị Hoà. Số CMT: 038189000022. NS:
6) Mai Thị Thu Hoà. Số CMT: 172024005. NS: 08/10/1985
7) Trịnh Huệ. Số CMT 172594127. NS: 18-10-1991
8) Chu Văn An. CMT: 172661075 SN: 24-02-1987

9) Nguyễn Thị Cúc CMT: 173589487 SN: 05-01-1991
10) Trần văn Trung CMT: 172824377 SN: 20-10-1986
11) Nguyễn Thị Hồng CMT: 173369513 SN: 27-10-199
2
12) Nguyễn Xuân Tùng CMT 173347173 SN 30-06-1989
13) Hoàng Thị Thu Thủy CMT 173060020 SN 6-7-1989

14) Nguyễn Mạnh Tuấn CMT 163071401 SN 27-10-1990
15) Nguyễn Thị Hằng SN 04/04/1986, ĐT 0963.898.236,CMT 172759266
16) Nguyễn Thị Thùy Linh SN 20/11/1990, ĐT 0974.628.004, CMT 173579520
17) Hoàng Quốc Long CMT 172001294 NS 20.01.1981
18) Mai Thị Bích Phượng. SCMT: 173248877. ĐT: 0947000210
19) Bùi Phương Hoa. SCMT: 174141537. ĐT: 01646798200
20) Hoàng Ngọc Lâm sn 25/12/1989 CMT : 013229037
21)
22) Nguyễn Huy Hoàng, SN 06/12/1977. Passport: B2450405
23) Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/05/1987 Passport B2450408
24) Chu Quang Trang. Số CMT: 172821045. NS: 18-02-1985
25) Le Thi Anh Phuong SMT 012425535 Đt: 0908088144
26) Lê công minh SN 5/8/1985 Số CMT: 172011153
27) Lê Hoàng Tú, CMT 012502528, sn 2/3/1988, đt 0986585608
28) Lê Mạnh Tuấn, CMT 012989768, sn 1/11/1957, đt 0972346608
29) Nguyễn Thị Thuý Loan, CMT 011268883, sn 23/1/1964, đt 0972346608
30) Bùi Sỹ Dũng CMT: 172331495; ngày sinh 16/01/1986
31) Lê Duy Thêm CMT 171834110. SN 04/07/1980.SDT 0903.37.1980
32) Khương văn Huy CMT 173568383 SĐT:0979564550 SN : 14/10/1989
33) Lê Thị Duyên SN 10-3-1994. Số CMT: 172445523
34) Lê Thị Hòa,CMT: 172902071, ĐT: 0973 186 635, NS: 29/11/1988
35) Họ tên: Phạm Hải Vân CMND: 012935811 SN: 13/02/1992 SĐT: 0167 394 7839
36) Lê Văn Hưng .CMT: 172822279. SN: 09/07/1987.SĐT : 0977354938
37) Nguyễn Hồng Thủy; ĐT: 0912 084 014; CMND: 172976919
38) Phạm Thị Duyên: 25/11/1987. Cmt:172445523
- Phạm Thị Nga, CMT: 172587415, ĐT: 0984 803 006. NS: 06-11-1982
- Đoàn Thế Dũng, SN: 02/10/1988, CMT: 172845962, sđt: 0986.437.403
 
Last edited:

ladies_hunter

Phượt tử
@@ cộp dấu đen xì cái số 27 28 29 cho e vs bác ơi! ^^ e lỡ 2 quả lần 6 vs lần 7 nên thèm đi wa bác ơi! :(
 

dantocgoc

Phượt tiên
Chuyến bay này là MH360 đời trước của MH370, thuộc hãng Malaysia Airlines. Cơ trưởng Ong Xanh trực tiếp lái mà.=))
DANH SÁCH "lọc sơ bộ" HIỆN TẠI:
1) Họ tên: Lê Thị Kim Thoa. Số CMT: 173510036. NS:
2) Trần Văn Chiến. Số CMT: 171780284. NS: 29-12-1975
3) Phạm Thị Hà Phương 22/12/1990. 0973796788 cmnd: 173457426
4) Trần Văn Thắng. Số CMT 172002687. NS:
5) Nguyễn Thị Hoà. Số CMT: 038189000022. NS:
6) Mai Thị Thu Hoà. Số CMT: 172024005. NS: 08/10/1985
7) Trịnh Huệ. Số CMT 172594127. NS: 18-10-1991
8) Lê Thị Duyên SN 10-3-1994. Số CMT: 172445523
9) Lê Văn Hưng .CMT: 172822279. SN: 09/07/1987.SĐT : 0977354938
10) Trần văn Trung CMT: 172824377 SN: 20-10-1986
11) Nguyễn Thị Hồng CMT: 173369513 SN: 27-10-1992
12) Nguyễn Xuân Tùng CMT 173347173 SN 30-06-1989
13) Hoàng Thị Thu Thủy CMT 173060020 SN 6-7-1989
15) Nguyễn Thị Hằng SN 04/04/1986, ĐT 0963.898.236,CMT 172759266
16) Nguyễn Thị Thùy Linh SN 20/11/1990, ĐT 0974.628.004, CMT 173579520
17) Hoàng Quốc Long CMT 172001294 NS 20.01.1981
18) Mai Thị Bích Phượng. SCMT: 173248877. ĐT: 0947000210
19) Nguyễn Hồng Thủy; ĐT: 0912 084 014; CMND: 172976919
20) Hoàng Ngọc Lâm sn 25/12/1989 CMT : 013229037
21) Nguyễn Huy Hoàng, SN 06/12/1977. Passport: B2450405
22) Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/05/1987 Passport B2450408
23) Chu Quang Trang. Số CMT: 172821045. NS: 18-02-1985
24) Lê công minh SN 5/8/1985 Số CMT: 172011153
25) Lê Duy. CMT 171834110. SN 04/07/1980.SDT 0903.37.1980
26) Phạm Thị Duyên: 25/11/1987. Cmt:172445523
27) Phạm Thị Nga, CMT: 172587415, ĐT: 0984 803 006. NS: 06-11-1982
28) Đoàn Thế Dũng, SN: 02/10/1988, CMT: 172845962, sđt: 0986.437.403
29) Trịnh Thi Thu Hiền 172994818 (đt 0973746462)
30) Nguyễn quỳnh trang 172985709 (đt 0989 202 365)
31) Tào Thị Phương (taophuongtao) 29/11/2989, cmt 173380625
32) Le Thi Anh Phuong SMT 012425535 (Đt: 0908088144)

Sót ai nữa ta???
 
Last edited:

dantocgoc

Phượt tiên
@@ cộp dấu đen xì cái số 27 28 29 cho e vs bác ơi! ^^ e lỡ 2 quả lần 6 vs lần 7 nên thèm đi wa bác ơi! :(
Các bạn đang sinh hoạt ở Khu vực, và ở nhóm nào vậy?

DANH SÁCH "chốt hạ" HIỆN TẠI:
1) Họ tên: Lê Thị Kim Thoa. Số CMT: 173510036. NS: 12/08/1992
2) Trần Văn Chiến. Số CMT: 171780284. NS: 29-12-1975
3) Phạm Thị Hà Phương 22/12/1990. 0973796788 cmnd: 173457426
4) Trần Văn Thắng. Số CMT 172002687. NS:
5) Nguyễn Thị Hoà. Số CMT: 038189000022. NS:
6) Mai Thị Thu Hoà. Số CMT: 172024005. NS: 08/10/1985
7) Trịnh Huệ. Số CMT 172594127. NS: 18-10-1991
8) Lê Thị Duyên SN 10-3-1994. Số CMT: 172445523
9) Lê Văn Hưng .CMT: 172822279. SN: 09/07/1987.SĐT : 0977354938
10) Trần văn Trung CMT: 172824377 SN: 20-10-1986
11) Nguyễn Thị Hồng CMT: 173369513 SN: 27-10-1992
12) Nguyễn Xuân Tùng CMT 173347173 SN 30-06-1989
13) Hoàng Thị Thu Thủy CMT 173060020 SN 6-7-1989
15) Nguyễn Thị Hằng SN 04/04/1986, ĐT 0963.898.236,CMT 172759266
16) Nguyễn Thị Thùy Linh SN 20/11/1990, ĐT 0974.628.004, CMT 173579520
17) Hoàng Quốc Long CMT 172001294 NS 20.01.1981
18) Mai Thị Bích Phượng. SCMT: 173248877. ĐT: 0947000210
19) Nguyễn Hồng Thủy; ĐT: 0912 084 014; CMND: 172976919
20) Hoàng Ngọc Lâm sn 25/12/1989 CMT : 013229037
21) Nguyễn Huy Hoàng, SN 06/12/1977. Passport: B2450405
22) Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/05/1987 Passport B2450408
23) Đỗ Hoàng Lan Ngọc cmnd 013253885 (đt 0978367635)
24) Lê công minh SN 5/8/1985 Số CMT: 172011153
25) Lê Duy. CMT 171834110. SN 04/07/1980.SDT 0903.37.1980
26) Phạm Thị Duyên: 25/11/1987. Cmt:172445523
27) Phạm Thị Nga, CMT: 172587415, ĐT: 0984 803 006. NS: 06-11-1982
28) Đoàn Thế Dũng, SN: 02/10/1988, CMT: 172845962, sđt: 0986.437.403
29) Trịnh Thi Thu Hiền 172994818 (đt 0973746462)
30) Nguyễn quỳnh trang 172985709 (đt 0989 202 365)
31) Tào Thị Phương (taophuongtao) 29/11/2989, cmt 173380625
32) Le Thi Anh Phuong SMT 012425535 (Đt: 0908088144)

D/S bổ sung thêm:
33) Khương văn Huy SN : 14/10/1989 CMT 173568383 (SĐT:0979564550 )
34) Trần Thanh Hải. 07/01/1979. số CMT 031838293 (số đt 0913531970)
35) Bùi Quang Thắng. 27/11/1970. Số CMT 030857704 cap ngay 10/08/1999 (đt 0912155188)
36) Phan Anh Tiến (ATi) 22/11/1988 CMT 173060010 (đt 0918683909) (hokbieets kịp hem)
Beng..... DS đã chuyển. hên xui=))
 
Last edited: