What's new

Những trao đổi bên lề topic Ka Lăng - Thu Lũm

Status
Not open for further replies.

battramdao

Phượt tiên
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Bác em đi Ba lạt chén thịt chúng sinh, rượu bia cả két làm anh em ở nhà nước bọt ướt đầy bàn phím rồi vào đây giảng pháp Phật về từ bi hỉ xả. Em phục. :D

Uống một chén nước đã có hàng vạn chúng sinh trong đó rồi.
 

Akhin

Phượt thủ
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Uống một chén nước đã có hàng vạn chúng sinh trong đó rồi.

Vậy có nghĩa chén thêm hàng vạn chúng sinh nữa cũng chả sao hả bác ? Vì đều có có không không cả nhỉ ?
 

battramdao

Phượt tiên
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Vậy có nghĩa chén thêm hàng vạn chúng sinh nữa cũng chả sao hả bác ? Vì đều có có không không cả nhỉ ?

Hê hê, quan trọng là chén như thế nào thôi. Cứ chén theo đúng nghĩa chén là được, tùy duyên mà chén.
 

tuan1989vnn

Phượt thủ
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Bác em đi Ba lạt chén thịt chúng sinh, rượu bia cả két làm anh em ở nhà nước bọt ướt đầy bàn phím rồi vào đây giảng pháp Phật về từ bi hỉ xả. Em phục. :D

Tế Công tay cầm bầu rượu nắm nem mà cũng là một vị Thiền Sư bác ạ. Người ta tu như nào theo ý em chúng ta không nên soi xét, Phật ở tại tâm mà. :D Tâm đây là tâm người ta chứ có phải tâm mình đâu :D

Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

(Tế Công)
Tế Điên theo truyền thuyết giống như đến cõi trần vui chơi, để đùa giỡn và cũng để giáo hóa cho con người thấy tất cả đều chỉ là trò ảo giác của sắc thân, của chữ nghĩa, của tư tưởng, chúng đều là chuyện đáng để đùa giỡn.
Từ chân Tháp Lục Hòa, Tế Công viết thư :
Ức tích diện tiền dương nhất tiễn
Chí Kim do giác cốt mao hàn
Chỉ nhân diện mục vô nhân thức
Hạ vãng xưa từng đón mũi tên
Lông Xương nay vẫn chưa yên
Chỉ vì mặt thật không ai hiểu
Về núi Thiên Thai lại một phen
"Đó là các vị giết hại sinh vật nhưng “mặt thật” của vô sinh là vô tử - quan trọng là tư tưởng đều là vọng thức , chẳng can gì đến tâm, con người thường lầm thức là tâm, thậm chí gọi chung là tâm thức. Ý là nhớ , đối cảnh khởi vọng đều là vọng thức, chẳng can gì đến tâm. Tâm chẳng phải có không, có không chẳng nhiễm. Tâm chẳng cấu tịnh, cấu tịnh chẳng nhơ, chẳng nhơ. Cho đến mê ngộ phàm thánh, đi đứng ngồi nằm đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tam xưa chẳng sinh, nay chẳng diệt."
(wikipedia)
Nhà em quote dài dòng như này không có ý so sánh hay gì cả, căn bản là em thấy tư tưởng như này rất hay (đối với em). Chiếc áo không làm nên thày tu được, mọi thứ chỉ là tương đối, sống sao thật đúng, thật tốt với chính mình mới bõ được sinh ra trên đất trời này :D
 

battramdao

Phượt tiên
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Tế Công tay cầm bầu rượu nắm nem mà cũng là một vị Thiền Sư bác ạ. Người ta tu như nào theo ý em chúng ta không nên soi xét, Phật ở tại tâm mà. :D Tâm đây là tâm người ta chứ có phải tâm mình đâu :D

Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.

(Tế Công)

(wikipedia)
Nhà em quote dài dòng như này không có ý so sánh hay gì cả, căn bản là em thấy tư tưởng như này rất hay (đối với em). Chiếc áo không làm nên thày tu được, mọi thứ chỉ là tương đối, sống sao thật đúng, thật tốt với chính mình mới bõ được sinh ra trên đất trời này :D

Cái này hay đấy, có thể tham khảo về Tâm trong quyển 1, Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
 

loangquang

Phượt thủ
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Lôi cả Phật pháp ra bút chiến nữa cơ hà
 

Akhin

Phượt thủ
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Các bạn hí luận rồi. Tế Công là Tế Công, các bạn là các bạn. Phật là bật Đại Giác, các bạn là chúng sinh trôi lăn trong sinh tử. Nếu đã nhận là Phật tử điều đầu tiên khi quy y phát nguyện giữ 5 giới như con ngươi của mắt mình. Tùy duyên khác với cố ý bởi tâm tham, sân, si. Để biết hành động mình làm có hợp Pháp hay không hãy quán sát động cơ và mục đích của việc đó, đúng hay sai lấy giới luật mà soi. Xin dừng tại đây.
 

battramdao

Phượt tiên
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Các bạn hí luận rồi. Tế Công là Tế Công, các bạn là các bạn. Phật là bật Đại Giác, các bạn là chúng sinh trôi lăn trong sinh tử. Nếu đã nhận là Phật tử điều đầu tiên khi quy y phát nguyện giữ 5 giới như con ngươi của mắt mình. Tùy duyên khác với cố ý bởi tâm tham, sân, si. Để biết hành động mình làm có hợp Pháp hay không hãy quán sát động cơ và mục đích của việc đó, đúng hay sai lấy giới luật mà soi. Xin dừng tại đây.

Mỗi người theo đạo Phật tùy duyên của mỗi người mà đều có một phát nguyện, nguyện đó có thể chỉ là để làm một người tốt, cũng có thể là để trở thành một bậc Thanh Văn, Duyên Giác hay cũng có thể là Bồ Tát hoặc thậm chí để thành Phật.

Tùy theo từng bậc tu hành mà Phật đặt ra giới Luật, mục đích tóm lại cũng là để cắt bớt duyên, giảm nghiệp.

Giới Luật cũng chỉ là mang tính nền tảng, người tu hành cũng có thể tự bớt hoặc thêm các giới luật khác của riêng mình cho phù hợp với duyên, với cảnh.

Cũng không thể chấp vào từng câu, từng chữ của Giới Luật để mà thực hành một cách máy móc vì phải thực hành dựa trên cái tâm chân thật của mình thì mới có kết quả.
 

Zin79

Phượt thủ
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Có những người, chưa làm tròn cái bổn phận tối thiểu của bản thân mình, chưa hoàn thành trách nhiệm của mình với gia đình. Đến cơ quan thì dối trên nạt dưới, chơi xấu với đồng nghiệp, làm những chuyện táng tận lương tâm, bất chấp hậu quả với mọi người, với xã hội để có được tài sản, địa vị. Có được chút tài sản và địa vị, họ nhìn những người khác bằng ánh mắt thương hại, cho là bọn kia đang lom khom ở dưới, thôi thì bố thí cho chúng một chút để mình cảm thấy vui, thấy an tâm và quên đi những tội lỗi mình đã gây ra và tự cho mình như là một vị thánh vậy.

Vậy thì, muốn có công đức, trước hết hãy làm một người lương thiện đi đã. Đừng tự dối mình nữa, có thể dối được người này, người khác chứ chẳng bao giờ tự dối được mình đâu.

Post này rành mạch dễ hiểu. Mấy cái post khác đọc nhức cả đầu.

Lại nói về "Từ thiện". Ngay trên phượt này, có kẻ đi năm bảy trăm km, mang được cho lũ trẻ vùng cao mấy cái kẹo, gói sữa, dăm ba manh áo rách. Giá trị vật chất chẳng được là bao, so với cái chi phí bỏ ra. Nhưng mấy người đó lại tâm đắc lắm, hãnh diện lắm. Cho con người ta được tấm bánh thì đè con người ta ra chụp ảnh búa xua rồi về post khắp nơi khoe mẽ. "Sống ở đời phải có 1 tấm lòng, dư lày lày!" Oách kinh đi được!
Battramdao nói chỉ có thể dối người, không dối được mình. Tôi e bác nhầm. Dối người riết rồi thì người ta tự dối được mình đấy.
 

battramdao

Phượt tiên
Re: Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà, cắt rừng đến với tộc người La Hủ bản Là Si

Post này rành mạch dễ hiểu. Mấy cái post khác đọc nhức cả đầu.

Lại nói về "Từ thiện". Ngay trên phượt này, có kẻ đi năm bảy trăm km, mang được cho lũ trẻ vùng cao mấy cái kẹo, gói sữa, dăm ba manh áo rách. Giá trị vật chất chẳng được là bao, so với cái chi phí bỏ ra. Nhưng mấy người đó lại tâm đắc lắm, hãnh diện lắm. Cho con người ta được tấm bánh thì đè con người ta ra chụp ảnh búa xua rồi về post khắp nơi khoe mẽ. "Sống ở đời phải có 1 tấm lòng, dư lày lày!" Oách kinh đi được!
Battramdao nói chỉ có thể dối người, không dối được mình. Tôi e bác nhầm. Dối người riết rồi thì người ta tự dối được mình đấy.

Hay thật, mình không cần nói rồi cũng có người nói ra.

Cơ mà mình tự dối mình thì cũng chỉ được chốc lát thôi, đến lúc gặp quả báo thì nó lại lộ ra ngay mà.
 
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
50,312
Bài viết
1,115,200
Members
186,699
Latest member
andy24
Top