What's new

Ruộng bậc thang, vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc

QinShiHuang

Phượt tử
Gởi hachi8,
Những tấm hình của bạn sao không thấy lên hình (Flickr), tấm nào cũng đề như sau:
"Cette image n'est plus disponible" (Hình này không còn tồn tại"
Tiếc quá không được xem những tấm hình "Ruộng bậc thang"( tất cả) của bạn (có lẻ lâu rồi, Mùa Vàng 2014)
Những tấm hình của tuan_coi up lên thật là đẹp!
Nhờ Google tìm trên Flickr của Mùa Vàng 2011 (Mù Cang Chải) cũng không thấy hình, chỉ có hình của Tottochan81:Đẹp!