What's new

Trò chơi vui, Trả lời câu hỏi bằng tên bài hát hoặc slogan

Dauchankhongmoi

Chém gió
Đáp : Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc .
Hỏi : Câm nín nghe rồi mà vẫn khóc thì gà làm mô bi chừ ?
 

Dauchankhongmoi

Chém gió
Đáp : Rừng xưa đã khép !Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
Đôi khi làm em sợ phải không em
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên.. 
Last edited: