What's new

duongquangminh

Birthday
November 11
Location
Huế

Chữ ký

Không có con đường nào xa xôi bởi ngăn sông cách trời. Có chăng là chúng ta đã quá e sông ngại núi.
Back
Top