What's new
Gpmst
Reaction score
152

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn vui lòng gửi kèm link để tớ sửa tên topic đi Lào của bạn.
    Chào bạn Gpmst, tôi từ SG sẽ ra Hà Nội trong vài ngày (từ 31-10). Muốn diện kiến bác tại quán phượt của anh Minh hay càfe Nhà Thờ. Tôi rất quan tâm đến ý tưởng và muốn tham gia chuyến đi vác cái "chảo" leo Fansipan đón giao thừa. Nếu bác vẫn còn ờ Hà Nội trong tuần sau, xin nhắn tin cho mình (0903814874, hoặc nhắn lại cho bạn Black cũng được). Xin cảm ơn.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top