What's new

"Ấy" số 35 nhân offline Cháu Lên 3

Phen này tăng tốc để về đích này, bà con chú ý F5 nhé. Người ở VN có lợi hơn so với tụi ở nước ngoài gồi í, vì server đặt ở VN mà.

Câu 17
Nhà thờ Đức bà TPHCM có bao nhiêu quả chuông?
a. 5
b. 6.
c. 7.
d. 8


17/ b
.............
 
Phen này tăng tốc để về đích này, bà con chú ý F5 nhé. Người ở VN có lợi hơn so với tụi ở nước ngoài gồi í, vì server đặt ở VN mà.

Câu 17
Nhà thờ Đức bà TPHCM có bao nhiêu quả chuông?
a. 5
b. 6.
c. 7.
d. 8

câu a nhở, em chẳng quan tâm
 
Phen này tăng tốc để về đích này, bà con chú ý F5 nhé. Người ở VN có lợi hơn so với tụi ở nước ngoài gồi í, vì server đặt ở VN mà.

Câu 17
Nhà thờ Đức bà TPHCM có bao nhiêu quả chuông?
a. 5
b. 6.
c. 7.
d. 8

b. 6.......
 
Phen này tăng tốc để về đích này, bà con chú ý F5 nhé. Người ở VN có lợi hơn so với tụi ở nước ngoài gồi í, vì server đặt ở VN mà.

Câu 17
Nhà thờ Đức bà TPHCM có bao nhiêu quả chuông?
a. 5
b. 6.
c. 7.
d. 8

17......................cccccccccccc
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,007
Bài viết
1,157,459
Members
190,343
Latest member
ntechsolar
Back
Top