What's new

Bầu chọn SLOGAN cho SINH NHẬT PHƯỢT lên 4 TẠI Miền NAM

BẦU CHỌN SLOGAN cho SN Phượt lần 4 tại Miền Nam

 • Hồ Cốc, đừng có mà ngồi mốc. - Homelessman

  Votes: 2 4.7%
 • Phượt lên bốn, chân ta đi khắp chốn" - Summer_flower44

  Votes: 4 9.3%
 • Hồ Cốc toàn một lũ ăn bốc" - minhmio

  Votes: 3 7.0%
 • Phượt lên bốn, ta đi khắp chốn - Zaniu139

  Votes: 3 7.0%
 • Phượt lên Bốn! Lang thang khắp Chốn - BM

  Votes: 14 32.6%
 • Phượt lên bốn, Chân khắp chốn - FBI

  Votes: 5 11.6%
 • Phượt lên Bốn - Phượt đi khắp chốn - Trungcao.

  Votes: 9 20.9%
 • Ý kiến khác

  Votes: 3 7.0%

 • Total voters
  43

Zaniu139

Phượt thủ
Hay là "phượt lên bốn, phượt khắp chốn" đi vậy, đối 3/3 , ngắn gọn, súc tích.
"Phượt" - vừa đại diện cho web vừa là members, hay hơn là các chủ ngữ "chân" "ta".
Bỏ bớt vài từ cũng chủ yếu là ngắn gọn.
 

nto

Phượt tử
Lên bốn, chúng ta cùng Phượt

+ Vế 1 nêu lên được ngắn gọn chủ đề của lần này, sinh nhật lần thứ 4
+ Vế 2 , bản thân từ "Phượt" đã là 1 đại diện cho cốt lõi của website này, nên nguyên vế sau này mang ý nghĩa đoàn kết, chung tay đóng góp, xây dựng và phát triển.

--> Xin góp chút ý kiến riêng ^^ ...
 
Last edited:

bụi đường ca

Phượt quái
4 tuổi thì còn trẻ em lắm, chập chững mà, vì thế em dựa vào slogan có sẵn đưa ra slogan sau: "Phượt lên bốn, hở rốn đi chơi". Sau này nhớn thêm, đi khắp nơi nơi và hở tứ lung tung thì là chuyện sau này. Còn bây giờ bé tí, thì cứ hở rốn tung tăng khắp xóm đã.