What's new

Câu Chuyện Thượng Hải

Birdy

như trym
Em Trym tiếng Tàu nói thạo như tiếng Việt à ?
dạ em nói tiếng Tàu thạo đến "mỏi tay" =)) Được cái các bạn Tàu nói gì em cũng hiểu nhưng em nói lại cái gì các bạn cũng pu tủng =)) =)) =))
 

Anh Già

Moderator
dạ em nói tiếng Tàu thạo đến "mỏi tay" =)) Được cái các bạn Tàu nói gì em cũng hiểu nhưng em nói lại cái gì các bạn cũng pu tủng =)) =)) =))
Oh, hóa ra chuyện tình bên Tàu của em Trym là chuyện tình '' tay chân '' sau rồi về em mới dịch và tường thuật lại bằng chữ viết để làm hồi ký phỏng ? =))
 

Birdy

như trym
Oh, hóa ra chuyện tình bên Tàu của em Trym là chuyện tình '' tay chân '' sau rồi về em mới dịch và tường thuật lại bằng chữ viết để làm hồi ký phỏng ? =))
haha.. hồi đầu em định đặt tựa là "Chuyện tình tay chân" cơ nhưng nghe nó lông dân thế nào í nên ngại =))
 

Anh Già

Moderator
Chính anh thấy em Trym rất có năng khiếu diễn giải (c) khua tay khua chân với anh Tàu mấy cái mà đã được vài trang hồi ký , kỳ này mà gặp bạn Tuyến óp nai chắc chắn phải ra được cả quyển tiểu thuyết chứ chả chơi , chẹp chẹp ....:D
 
Top