What's new

Chuyện kể về Romania

hataman

Phượt tử
Thấy bạn mô tả nước Ru hấp dẫn thật á!Nhưng lâu đài Bran chỉ nổi tiếng với truyền thuyết thôi,còn đẹp phải nói Peles ở Sinaia mới gọi là đẹp