What's new

NCG Lầu 29: mưa rừng Nam Cát Tiên 03-04/11/2012

VTF

Rồng đất
WELCOME TO CAT TIEN NATIONAL PARK !
Có cả băng đờ rôn "hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp" nữa nè, hèn gì...:D

 

VTF

Rồng đất
Đến ngã 3 rẽ vào Bàu Sấu, lại chụp choẹt và chuẩn bị tinh thần đánh vật với mấy chú vắt đang đợi chờ.
 

VTF

Rồng đất
5km cuối cùng cũng đã qua"Mama, chụp với con 1 tấm kỷ niệm người đầu tiên vào đến Bàu Sấu đi"


 

VTF

Rồng đất
Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi đến Bàu Sấu không phải là ngắm cảnh mà là kiểm tra xem tình hình hiến máu nhân đạo nuôi vắt tiến hành tới đâu rồi ! Xem ra chương trình hiến máu rất thành công: