What's new

Những chuyện phượt dị bản ở Tây Bắc

TÍM

Đại bàng Tím
Trong lúc Hoàng đại nhân đang mê mải với chưn dài tóc ngắn thì ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao, có 2 người, chỉ có 2 người....

...........yêu nhau ơ hơ hờ.............:LHọ đã sống, ko mùa đông, ko mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa....Ở nơi ấy, kào kào trắng nhởn nhơ trên đồi....một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ....Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống yên bình...

..................................​