What's new

OFF 2008 - Offline Phượt - vượt khoảng cách NOW NOW NOW!!!!

smile of river

Phượt tử
Các bác ơi, em là mem mới, em cũng muốn đi. Cho em hỏi khí không phải em đăng ký bây giờ được không ạ?
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
Các bác ơi, em là mem mới, em cũng muốn đi. Cho em hỏi khí không phải em đăng ký bây giờ được không ạ?
Trước 12h trưa mai thì vẫn được đó bạn. Sau đó thì khong sure, nhưng chắc cũng vẫn được nốt :)
 

TÍM

Đại bàng Tím
Xem lại hàng đê, từ 1:09Am lận, hắt hơi cả sáng là liên can đến đứa nào, liên can gì đến ta chứ =))
 

TÍM

Đại bàng Tím
Tổng duyệt ko tài trợ tại Noc bar chiều nay, 6pm thì phải (not sure), bạn nào rảnh rỗi qua lao động công ích tý nhỉ?

@Mun crry: Chivas chưa nhận được, có khi biến thành tiền rồi cũng nên :D