What's new

Paris - Bruxelles ký sự !

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Nhìn cái bảng chi chít nhãn bia Bỉ của chị jinxia mà em bồi hồi quá cơ. Chưa khi nào em uống bia mạnh như rượu vang như ở Bỉ, bia gì mà đến 13 độ cồn có chết con người ta không cơ chứ.
Ở bar thì vui kinh người, dân tình uống đẫy tễ vào rồi toàn hỏi nhau, kiểu như một tuần mấy lần, hí hí, mà lúc ấy tai tiếc cũng ù đi rồi, chả hiểu nó hỏi tuần mấy lần làm gì nữa, ặc ặc. Tuần mấy lần lên Việt Du à? keke