What's new

[Chia sẻ] Phú Yên - miền đất cực đông

pan

phượt lượt
Em còn thấy ấn tượng dọc đường đến Ghềnh Đá Dĩa là những bụi cây bàn chải và mộ đá, nhìn lạ và rất riêng :D