What's new

Chia sẻ kinh nghiệm xin visa Canada

federalvn

Phượt thủ
mình yêu cầu bằng cách nào? vì không thấy họ đưa cho mình option có muốn lấy BIO hay ko? Đã có bạn nào yêu cầu được lấy BIo và họ chấp nhận ko vậy?
Như mình được biết thì lên thẳng IOM Canada cung cấp.